Türk Ceza Kanunu
12·10·2004
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
18·01·2014
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
07·11·1982
Anayasa
07·11·1982
Aile Hekimliği Kanunu
09·12·2014
İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
30·06·2012
6225 Sayılı Torba Yasa
06·04·2011
Hemşirelik Kanunu
03·02·1954