8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi Davet

DAVET

Yarına Kim Kalacak? 

Sayın Meslektaşlarımız,

8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ni Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliği ile gerçekleştirecek olmanın gurunu ve heyecanını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 26-28 Eylül 2024 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde (Ankara) gerçekleştirilmesi planlanan, ülkemizin en köklü hemşirelik kongresinde, dünyanın her yerinden, mesleğimizin her alanından uzmanlarla bir arada olmayı, dünya sağlığını koruma ve geliştirmede hemşireliğin gücünü bu birliktelikle artırmayı umut ediyoruz.

Küresel ve ulusal krizlerin art arda yaşandığı, kriz yönetiminde ve küresel sağlığa ulaşmada mesleğimizin baş aktörlerden biri olduğunun kabul edildiği günümüzde, kongremizin ana teması “YARINA KİM KALACAK” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde, geçmişin ışığında, günümüz koşulları irdelenerek geleceğe ışık tutacak bir bilimsel program oluşturulması amaçlanmıştır. Alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar eşliğinde gerçekleşecek olan paneller ve konferanslar, sözel ve poster bildiri oturumlarında, yarına kalacağı öngörülen sağlık sistemlerinin, hemşirelik politikalarının ve hemşirelik eğitim programlarının tartışmaya açılması planlanmıştır. Eş zamanlı olarak öğrenci oturumlarına da yer verilecek olan kongremizde,  katılımcılarımızla etkileşim halinde küresel ve ulusal farkındalığımızı artırmayı, meslek felsefimiz ve değerlerimizi günümüz koşullarıyla yeniden yorumlamayı, mesleki bilgi, beceri ve uygulamalarımızı meslek etiğimiz ve değerlerimiz ışığında güncellemeyi amaçlıyoruz. Bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra, ortak sorunlarımıza yönelik akılcı çözüm önerileri ortaya koymayı ve bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve nitelikli sağlık insan gücü yetiştirilmesinde öncü rolümüzü sürdürmek, birlikte gücümüzü fark etmek ve eyleme geçebilmek adına, 8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ne sizleri davet ediyoruz.

Saygılarımızla 

 

Kongre Eş Başkanı Kongre Eş Başkanı
Prof.Dr.Leyla ÖZDEMİR   Azize ATLI ÖZBAŞ
Hacettepe Üniversitesi Türk Hemşireler Derneği
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Genel Başkanı