8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi

8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi

11 Mart, 2023

Değerli meslektaşımız;

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda, çadırkentlerde birinci basamak sağlık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu tespit ediliştir. Bölgede bulunan yetkililerde yaptığımız görüşmeler soncunda, Adıyaman 4 nolu çadırkentte (Ç-4 Korupark) sağlığı koruma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere derneğimize bir çadır ayrılmıştır.  Bu hizmeti yürütmeye gönüllü olan meslektaşlarımızın aşağıda yer alan linki doldurmaları gerekmektedir.