ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

10.11.2015

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği 53. Olağan Seçimli Genel Kurul İlanı, 19.11.2015 tarihli Akşam Gazetesi’nde yayımlanacaktır.

THD Genel Merkez

18.11.2015


TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 53. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

Türk Hemşireler Derneği'nin 53. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2015 Cumartesi günü saat 09.30’da, Yüksel Caddesi 35/6 Kızılay/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/Ankara (Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu) adresinde 12.12.2015 Cumartesi günü saat 09.30’da yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez

 

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması

3. Açılış Konuşmaları

4. Genel Merkez 2012-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Sayman Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi

5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması

6. Şubelerle ilgili önerilerin dinlenmesi ve kararların alınması

7. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi

8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

9. Dilek ve öneriler

10. Kapanış

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin kayıt ve yoklama sırasında, THD üyelik kartı ve kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet) belgelerini birlikte ibraz etmeleri zorunludur.