ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

20.05.2015

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair 27.02.2015 tarihli Yönetmelik

Türk Hemşireler Derneği, 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı  Kuruluşları Tarafından  Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına dair Yönetmeliğin muhtelif Madde, Bent ve Fıkralarının hukuka aykırı olması nedeniyle iptali istemiyle Danıştay Başkanlığı’na 27.04.2015 günü baş vurmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

20.05.2015