ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

18.09.2015

10-12 Eylül 2015 günleri arasında yapılan 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirisi


15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015 Erzurum

 BİLDİRİ

  15. Ulusal Hemşirelik Kongresi’nde saptanan durumlar ve alınan kararlar.

 1- Ülkemizde hemşirelik ile ilgili politikaların bir yansıması olan pek çok hukuki düzenleme arasında derin çelişkiler vardır. Bu çelişkiler hemşirelik mesleği mensuplarının toplumumuza hak ettiği düzeyde hemşirelik bakımı vermesinin önünde çok ciddi engeller oluşturmaktadır. Bu nedenle, örneğin Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2013… İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 2012 … Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun No:663 2011,  MADDE 30 fıkra 4 ) ve aynı şekilde 2012 tarihli ve 3131 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kanunu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge MADDE 18… Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 2014… Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik 2015… gibi düzenlemelerdeki bazı hükümlerin hemşirelik kanunu ve 2010-2011 tarihli hemşirelik yönetmelikleri ile uyumlu hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapan Türk Hemşireler Derneği’ne tam destek verilecektir.

2- Ülkemizde 1991-1998 yılları arasında AÜ AÖF’de yalnızca Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü ile hemşireliğe eşdeğer toplum sağlığı bölümünden mezun erkek hemşirelere açılmış olan hemşirelikte ön lisans programından temel eğitimi hemşirelik olmayan  (örneğin, laboratuvar, çevre sağlığı, röntgen, ağız diş sağlığı teknisyenliği gibi kadro unvanı sağlık memuru olan sağlık çalışanları)   sağlık çalışanları da hemşirelikte ön lisans diploması almışlar ve bu mezunlar 2010-2011 arası bunlara ilave olan yaşlı bakım teknikerleri ile birlikte uzaktan eğitim yöntemi ile hemşire olmuşlardır. Bu durum şu anlama gelmektedir: Sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda “Hemşire” unvanı ile görev yapan binlerce sağlık çalışanının temel mesleki alt yapısı hemşirelik değildir.

2015-2016 yılında da tüm itirazlarımıza rağmen aynı eğitim yöntemi ile yine çok sayıda kişi hemşire diploması alacaktır.

Hemşirelik bakımının kimliğini korumak ve geliştirmek adına uzaktan eğitim konusunda mücadele veren Türk Hemşireler Derneği ve Hemşirelikte Eğitimi Derneği’ne tam destek verilecektir.

3- Lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik programları ülkemizde hemşire açığı olduğu gerekçesiyle çok ciddi alt ve üst yapı sorunları olan birçok yerde açılmış, buralara çok sayıda öğrenci alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu eğitim kurumlarında hemşirelik programının yöneticileri kurumda yeteri sayıda hemşire öğretim üyesi olduğu durumlarda bile, çoğu kez biyolog ve veterinerdir.

Toplumumuza sunmakla yükümlü olduğumuz nitelikli hemşirelik bakımı verme sorumluluğu adına Yüksek Öğretim Kurumu’nun bu konuda hazırladığımız raporlara itibar etmesi için gereken tüm destek Türk Hemşireler Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği’ne verilecek ve yine bu konuda ülkemizdeki ilgili sağlık örgütleri ile ICN ve EFN’nin desteği sağlanacaktır.

4- Hemşirelikte “Uzaktan Eğitim” ile lisans tamamlama mesleğe ve dolayısı ile toplum sağlığına ciddi zararlar verme potansiyeli olan bir eğitim modelidir.

Bu yöntemle hemşirelik eğitiminin yapılmasının sonlandırılması için verilen mücadeleye destek devam edilecektir.

5- Bir sonra ki kongre gündeminde alınan bu kararlar hakkında yapılan çalışmalara yer verilmesi sağlanacaktır.