ÜYELİK İŞLEMLERİ

BASIN AÇIKLAMALARI

01.07.2016

Kılçık Dergisi İçeriği Hakkında Açıklama


Değerli Meslektaşlarımız,

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan “Kılçık” Dergisinin 2016 sayısında Hemşirelik mesleğine yönelik, mizah sınırlarını aşan, meslek mensuplarını inciten ifadelerin yer aldığı tarafımıza iletilmiştir. THD Samsun Şubesi, THD Genel Merkez ile işbirliği içerisinde sürece müdahil olmuştur. THD Samsun Şube tarafından, TTB Samsun Odasının da katılımıyla OMU Tıp Fakültesi Dekanlığı ile bir görüşme yapılmıştır. Karşılıklı iyi niyet içerisinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Dekanlık tarafından derginin satışının durdurulduğu açıklanmış, sözlü ve yazılı olarak durumdan duyulan üzüntü dile getirilmiş ve özür dilenmiştir. 

Sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olan hemşireler olarak, ekip çalışmasında huzuru ve barışı bozacak olan tüm eylemlere rağmen, yapıcı olmak konusunda gerekli olan hassasiyeti göstermek gerektiğine ve diğer sağlık profesyonellerinden de aynı hassasiyetle davranacaklarına inanıyoruz.

Saygılarımızla..

THD Genel Merkez