ÜYELİK İŞLEMLERİ

13.02.2019

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEK BAŞKANI'NIN TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU, KOMİSYON BAŞKANI DR. ŞENEL YEDİYILDIZ'I ZİYARETİ
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, 12.02.2019 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Dernek Başkanı'ndan oluşan bir heyet tarafından ziyaret edilmiştir. Görüşmede, hemşire dışı sağlık çalışanlarının, hemşirelik çalışma alanlarında istihdam edilmesine yönelik planlamalar gündeme getirilmiştir. Diyaliz hemşirelerinin görev yetki ve sorumluluklarının hemşire dışı çalışanlara devredilmesi özelinde, hemşirelerin yerine farklı grupların istihdam edilmesi durumunda, toplumun ve sağlık sisteminin karşı karşıya kalacağı risklere vurgu yapılmıştır. Halkımızın hak ettiği nitelikli sağlık hizmetinin verilebilmesi için, diğer sağlık çalışanları ile birbirimize alternatif değil, sağlık ekibinin farklı üyeleri olarak birbirimizi tamamlayıcı şekilde var olabileceğimiz bir modelin mümkün olduğu dile getirilmiştir. Sayın Yediyıldız'a meslektaşlarımızın atanma sorunları, hemşirelik mevzuatı, mesleğin icrası ve yönetiminde yaşamakta olduğumuz sorunlarını içeren   kapsamlı bir rapor sunulmuştur.