ÜYELİK İŞLEMLERİ

25.02.2019

Hemşireliğe Profesyonel Bakış Semineri ve Girişimsel Radyoloji Hemşireliği Kursu, 27-28 Nisan 2019, Bursa

1.HEMŞİRELİĞE PROFESYONEL BAKIŞ SEMİNERİ 


27.04.2019 Cumartesi


08.30-09.00: Kayıt

09.00-09.30: Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları

                       Prof .Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu- B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

                       Prof. Dr. Bahattin Hakyemez- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

                      Uzman Hemşire Muazzez Altay- B.U.Ü S.U.A.M. Hastane Başhemşiresi

09.30-10.40: 1. Oturum/ Hemşirelikte Etik

                       Oturum Başkanları: 

                      "Doç. Dr. Neriman Akansel- B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

                      "Prof. Dr. Cüneyt Erdoğan- Bursa Medicana Hastanesi Radyoloji Bölümü

09.30-09.50: Hemşireliğin Etik Kodları

                       Öğretim Görevlisi Nermin Ocaktan- Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

09.50-10.10: Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Karşılaştığı Etik Kaynaklı Sorunlar

                       Uzman Hemşire Emel Koç- B.U.Ü S.U.A.M. Ameliyathane Hemşiresi

10.10-10.30: Vakalarla Hemşirelikte Etik Yaklaşımlar ve Sorunlar

                       Uzman Hemşire Meliha Ferik- Bursa Medicana Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

10.30-10.40: Tartışma

10.40-11.00: Kahve Arası

11.00-11.50: 2. Oturum/ Hasta ve Çalışan Güvenliği

                      Oturum Başkanları: 

                      "Öğretim Görevlisi Dr. Aylin Erdim- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

                      "Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih İnecikli- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı      

11.00-11.20: Hasta Güvenliği Kültürü

                       Doç Dr. Neriman Akansel- B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

11.20-11.30: Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri

                       Dr. Öğretim Görevlisi Dilek Yılmaz- B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

11.30-11.45: Girişimsel Radyoloji Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

                       Hemşire Murat Akçay- U.Ü S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı 

11.45-12.00: Tartışma

12.00-13.00: Öğle Yemeği Arası

13.00-14.00: 3. Oturum/ Hemşirelikte Hukuksal Boyut

                       Oturum Başkanları:

                       "Prof. Dr. Bahattin Hakyemez- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

                       "Uzman Hemşire Muazzez Altay- B.U.Ü S.U.A.M. Hastane Başhemşiresi

13.00-13.30: Hemşirelerin Tıbbi Uygulama Hataları- Vaka Sunumu

                       Dr. Öğretim Görevlisi Hava Gökdere Çınar- B.U.Ü Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı

                       Uzman Hemşire Özlem Güvenir Özpekin- B.U.Ü S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı 

13.30-13.50: Hemşirelerin Yasal Hak ve Sorumlulukları

                       Avukat Okan Dursun

13.50-14.00: Tartışma

14.00-14.15: Kahve Arası

14.15-15.30: 4. Oturum/ Hemşirelikte İletişim 

                       Oturum Başkanları: 

                       "Dr. Öğretim Üyesi Burcu Arkan- B.U.Ü. Sağlik Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

                       "Doç Dr. Ömer Fatih Nas- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı      

14.15-14.35: Sağlık Ekibinde İletişim

                       Uzman Hemşire Nevin Bor- B.U.Ü. S.U.A.M. Cerrahi Birimlerden Sorumlu Hastane Başhemşire Yardımcısı

14.35-14.55: Hasta ve Sağlık Çalışanlarında İletişim

                       Öğretim Görevlisi Dr. Aylin Erdim- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

14.55-15.15: Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi

                       Öğretim Görevlisi Anıl Çilem Çelik- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi S.H.M.Y.O.

15.15-15.35: Sorun Çözme ve Karar Verme

                       Uzman Hemşire Fatma Düzgün -B.U.Ü S.U.A.M. Dahili Birimlerden Sorumlu Hastane Başhemşire Yardımcısı

15.35-15.45: Tartışma

15.45-16.00: Kahve Arası

16.00-17.00: 5. Oturum/ Hemşirelikte Kendini Geliştirme

                       Oturum Başkanları: 

                       "Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu- B.U.Ü. Sağlik Bilimleri Fakültesi Dekanı

                       "Dr. Öğretim Üyesi Bediye Öztaş- Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

16.00-16.20: Hemşirelik Eğitimi ve Kendini Geliştirme

                       Dr. Öğretim Üyesi Bediye Öztaş- Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

16.20-16.40: Kariyer Geliştirme 

                       Uzman Hemşire Sevginar Akın Sakarya- B.U.Ü.S.U.A.M. Eğitim ve Kaliteden Sorumlu Hastane Başhemşire Yardımcısı

16.40-16.50: Tartışma

16.50-17.00: Kapanış 


undefined


2.GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 


28.04.2019 Pazar


08.30-09.00: Kayıt

09.00-09.30: Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları

                       Prof .Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu- B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

                       Prof. Dr. Bahattin Hakyemez- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

                       Hemşire Muazzez Altay- B.U.Ü S.U.A.M. Hastane Başhemşiresi

09.30-11.00: 1. Oturum 

09.30-09.50: Girişimsel Radyoloji Çalışma Alanları ve Ekip Çalışanları

                       Uzman Hemşire Özlem Güvenir Özpekin- B.U.Ü S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı

09.50-10.10: Girişimsel Radyolojide Hasta Güvenliği

                       Doç. Dr. Neriman Akansel- B.U.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

10.10-10.30: Girişimsel Radyolojide Çalışan Güvenliği

                       Öğretim Görevlisi Dr. Aylin Palloş- B.U.Ü. Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

10.30-10.50: Girişimsel Radyolojide Radyasyon Güvenliği

Öğretim Görevlisi Sefa Işıklar- B.U.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı)

10.50-11.00: Tartışma 

11.00-11.20: Kahve Arası

11.20-12.40: 2. Oturum

11.20-11.40: Nörogirişimsel İşlemler ve Klinik Değerlendirme

                       Prof. Dr. Bahattin Hakyemez- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

11.40-12.00: Akut Nörovasküler Girişimlerde Perioperatif Hemşirelik Bakımı

                       Hemşire Murat Akçay- B.U.Ü S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı

12.10-12.30: Elektif Nörovasküler Girişimlerde Perioperatif Hemşirelik Bakımı

                       Hemşire Neslihan Zor Tunalı- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı

12.30-12.40: Tartışma

12.40-13.20: Öğle Yemeği Arası

13.20-14.20: 3. Oturum

13.20-13.40: Periferik Vasküler Girişimsel İşlemler ve Klinik Değerlendirme

                       Doç Dr. Ömer Fatih Nas- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı      

13.40-14.00: Periferik Vasküler Girişimsel İşlemlerde Perioperatif Hemşirelik Bakımı

                       Uzman Hemşire Özlem Güvenir Özpekin- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı      

14.00-14.20: Periferik Nonvasküler Girişimsel İşlemler ve Klinik Değerlendirme

                       Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih İnecikli- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı      

14.20-14.40: Periferik Girişimsel İşlemlerde Perioperatif Hemşirelik Bakımı

                       Hemşire Neslihan Zor Tunalı- B.U.Ü. S.U.A.M. Radyoloji Anabilim Dalı     

14.40-14.50: Tartışma

14.50-15.00: Kahve Arası

14.50-15.20: 4. Oturum

15.00-15.30: Girişimsel Radyolojide Anestezi Uygulamaları

                       Prof.Dr. Nermin Kelebek Girgin- B.U.Ü S.U.A.M. Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

15.30-15.50: Perioperatif Dönemde Lokal Anestezi Uygulamalarında Hemşirelik Bakımı

                       Dr. Öğretim Üyesi Bediye Öztaş- Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

15.50-16.10: Postoperatif Dönemde Anestezili Hasta Takibi

                       Hemşire Bedriye Yüce- S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi 

16.10-16.20: Tartışma

16.30:            Kapanış ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı


 undefined