ÜYELİK İŞLEMLERİ

06.05.2019

"Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" dava edilmiştir. 

undefined

 

1 Mart 2019 tarihinde yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programları sonlandırılmış; 1959 yılında ilk hemodiyaliz ünitesinin kurulmasıyla birlikte bu alanda hizmet veren sağlık ekibin içinde yer almış ve 2011 yılı hemşirelik yönetmeliğinde görev yetki ve sorumlulukları açıkça tarif edilmiş olan “diyaliz hemşireliği” ortadan kaldırılmıştır. 


Bu yönetmelikle hemşirenin çalışma alanlarından biri olan diyaliz ünitelerinde, diyaliz hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları tamamen diyaliz teknikerlerine devredilmiştir. Yönetmelik çıkmadan önce ve çıktıktan sonra, yapılan bu düzenleme ile toplum sağlığının riske atılacağı, sağlık çalışanları arasında çatışmaya yol açacağı ve diğer sağlık teknikerlerinin de bu tür taleplerde bulunacağı karar vericiler, politika yapıcılar, millet vekilleri ve yöneticilere iletilmiştir. Bu konu ile ilgili kamu açıklamaları yapılmış, dilekçeler verilmiş, imza kampanyası başlatılmış, yapılan tüm girişimler meslektaşlarımız ve halkımızla paylaşılmıştır.

Maalesef ki hemşirelerin, öğretim elemanlarının, hemşirelik öğrencilerinin ve atama bekleyen meslektaşlarımızın ve ailelerinin sesi duyulmamış ve hastalarımızın istekleri dikkate alınmamıştır.


Bu süreçte, destek isteyen ve sesini duyurmaya çalışan Türk Hemşireler Derneği’nin sesi duyulmamıştır.Toplum yararına mesleki değerleri korumak, geliştirmek, savunmak üzere Türk Hemşireler Derneği ile birlikte Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın 01.03.2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in, ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır. Ayrıca bu süreci 14 alan hemşireliği derneği desteklemektedir.

 

Kamu yararına bir dernek olan Türk Hemşireler Derneği’nin toplum sağlığını ve mesleki değerleri koruma adına verdiği mücadele devam etmektedir. Tüm meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ve halkımızın bu konuda desteğini bekliyoruz.

 

Saygılarımızla.