ÜYELİK İŞLEMLERİ

01.12.2018

 TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 54. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI 

 

Türk Hemşireler Derneği 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12. 2018 Cumartesi günü saat 09.30’da, Yüksel Caddesi 35/6 Kızılay/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün üyelerin üçte iki çoğunluğunun toplanamaması halinde, ikinci toplantı Gazi Üniversitesi Itri Konferans Salonu, Emniyet Mahallesi, Abant Sk No:2 D:e blok, (Gazi Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu yanı) 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.12.2018 Cumartesi günü saat 09.30’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.


Üyelerimize duyurulur.

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez


Gündem Maddeleri:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divan başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması
  3. Açılış konuşması
  4. Genel Merkez 2015-2018 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Sayman Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi.
  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması
  6. Şubelerin açılması, kapatılması ve ilgili önerilerin dinlenerek karar alınması.
  7. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
  8. Yönetim ve Denetleme kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve öneriler
  10. Kapanış

 

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin kayıt ve yoklama sırasında, THD üyelik kartı ve kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet) belgelerini birlikte ibraz etmeleri zorunludur.