ÜYELİK İŞLEMLERİ

25.12.2018

Türk Hemşireler Derneği 54. Olağan Genel Kurulu

 

Değerli Üyelerimiz,


Türk Hemşireler Derneği 54. Olağan Genel Kurulu 08 Aralık 2018 Cumartesi günü, Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu’nda yapılmıştır. Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Kurulu seçimi yapılmış,  Genel Kurulun Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, Divan Başkan Yardımcılığına Dr. Öğretim Üyesi İmat Akyar ve Divan Sekreterliğine Arş. Gör. Dr. Burcu Duluklu seçilmiştir. Derneğin  Olağan Genel Kurulunda  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sayman ve Denetleme Kurulu Raporları görüşülerek ibra edilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul salonundan sosyal medya aracılığı ile canlı yayın yapılması oylanmış ve çoğunluğun kararı ile uygun bulunmamıştır. Genel kurula katılan üyelerin oybirliği ile genel kurul süreci boyunca ses kaydı yapılmıştır.


Tüzük önerilerinin görüşüldüğü ve oylanmasından sonra şubelerin açılması ve kapanması gündemine geçilmiştir. THD Genel merkezinin tüm çabalarına rağmen ayakta tutulamayan ve işlerliğini yitirdiği için şube yönetim kurullarınca kapatılması talebinde bulunan 4 şubenin kapanması oylanmış, Mersin Şube dışındaki 3 şubenin kapatılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Genel Kurula, yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu için adayların başvurularının alınması ve seçim işleminin gerçekleştirilmesi ile devam edilmiştir. 


Türk Hemşireler Derneği 54. Olağan Genel Kurulu’na  katılan üyelerimizin çok büyük bir çoğunluğunun oyları ile Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları belirlenmiştir. 


Genel Merkez Yönetim Kurulu’na Sevilay Şenol Çelik, Hülya Bulut, Azize Karahan, Azize Atlı Özbaş, Gülten Koç, Çiğdem Özdemir, Firuze Çevik Aydın, Saliha Karadağ Gürsel ve Beyhan Çelik belirlenmiştir.


Genel Merkez Denetim Kurulu’na Tuba Akyaz, Nilüfer Uzun ve Mustafa Sabri Kovancı belirlenmiştir.


Türk Hemşireler Derneği 54. Olağan Genel Kurulu 326 üye katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


Türk Hemşireler Derneği’nin yeni yönetimi olarak,


“Meslektaşlarımızdan güç alarak, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde, toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye; toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hemşirelik hizmeti vermeye; mesleğin onurunu korumaya; hemşirelik eğitiminin kalitesini geliştirmeye ve mesleki kariyerde ilerlemenin önünü açmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bu nedenle geçmiş yönetimlerin deneyimini sürdürecek kadar tecrübeli, değişim ve gelişime fırsat sunacak kadar yeni bir ekip ile Türk Hemşireler Derneği yönetimine adayız.” sloganı ile göreve başladığını bildirir, şubelerimizin ve üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla verimli bir çalışma dönemi temenni ederiz. 


Olağan Genel Kurula gelen ve katkı veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.


THD GENEL MERKEZ