ÜYELİK İŞLEMLERİ

07.05.2018

HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMİNE YARGI DUR! DEDİ

Hatırlayacağınız üzere kurulmasına önayak olduğumuz YÖK Hemşirelik Çalışma Komisyonundan, komisyonun bu konuda hazırladığı ve Mart 2015'de YÖK'e sunduğu raporun( Hemşirelikte Lisans Tamamlama Program Yönergesi)  dikkate alınmaması nedeniyle  gerekçelerimizi ileri sürerek 10.2.2016 tarih ve 13 sayılı yazı ile istifa etmiş ve artık çıkar bir yol olmadığını anlayınca  hukuki süreci başlatmıştık. Bu yolda bizi tereddüt etmeksizin desteklemesini beklediğimiz YÖK Hemşirelik Çalışma Grubu üyelerinden, akademisyenlerimizin  bir kısmından, mesleğimizle birinci dereceden ilgili sivil toplum örgütlerinden, THD içinde aktif gibi görünen bazı üyelerimizden     beklenen desteği almadığımız gibi önemli bir kısmının bu eğitimlerde YÖK öyle istiyor diye sessiz kaldığına ve uygulamanın yürütücüsü olmaktan kaçınmadıklarına ne yazık ki  tanık olduk.

 

Kamu yararına bir dernek olan THD'nin  mesleki değerleri koruma adına verdiği mücadele buna rağmen, durumu derinden kavrayan meslektaşlarının desteğiyle sürmüştür. Bu mücadele hiç durmayacaktır. Çünkü derneğin var olma nedeni, toplum yararına mesleki değerleri korumak, geliştirmek, savunmaktır. Tüm meslektaşlarımızın bu yöndeki desteğini bekliyor, ayrıca yargı kararının gereklerinin yerine getirilmesi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

04.01.2018

Saygılarımızla

  Türk Hemşireler Derneği

Genel Merkez