Beklenen Yönetmelik Çıktı

Değerli Meslektaşlarımız,

2008 Temmuzundan bu yana çıkmasını beklediğimiz Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği 08 Mart 2010 günü Resmi Gazetede (R.G:  08 Mart 2010,Sayı:  27515) yayımlanmıştır. Çıkan yönetmelik her ne kadar  Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve içinde THD temsilcilerinin de bulunduğu komisyon tarafından hazırlanan yönetmelik tasarısına göre önemli farklılıklar içeriyorsa da halen yürürlükte olan 1983 tarih ve 499 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hemşirelikle ilgili hükümlerin tümüyle dışında bir yönetmelik olup, Hemşirelik Kanunu'nun 4 ve 8. maddelerinde değinilen önemli konulara açıklık getirmektedir. Hemşirelik Tanısı, Uzman Hemşire ve  Yetki Belgesi olan hemşire konuları ilk kez kabul edilerek açıklığa kavuşturulmuş, hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları itirazımız olan bir kaç hüküm dışında isteğimize oldukça yakın bir şekilde açıklık kazanmıştır.

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunuyeni Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelik İçin Etik İlke ve Sorumluluklar yolumuzu çiziyor. Bu yolda gerektiği gibi yürümek, daha da gelişmek, geliştirmek  için üç tane  önemli yol göstericimiz  var artık. Gerisi uygulayıcısı, yöneticisi ve eğiticisiyle  geniş ölçüde biz hemşirelere kalıyor.  1992 sonbaharında resmen başlayan amansız bir yolculuktan 17 yıl sonra bir ilkbahar başlangıcında güzel bir limanda soluklanıyoruz. Durmak yok. Yeni kıyılar, yeni limanlar için yolun başındayız. Sağlık sistemi içerisinde halkımızın sağlığı için hizmet veren bir meslek olarak,  nitelikli hizmet verme konusu  ve bu hizmeti vermenin  koşulları bizlerin şimdiye değin en önemli sorunu/ kaygısı/ konusu oldu.  Ama artık yolumuz açıldı. Sorunları çözebilmemize imkan sağlayacak temeller mesleğimiz özelinde atılmış oldu.

Bu nedenle başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ olmak üzere  tüm ilgililere, çok beklediğimiz, neredeyse gerçekleşmesi konusunda umutlarımızı yitirmeye başladığımız, sadece mesleğimiz için değil, sağlık camiası ve halkımızın sağlığı için büyük değeri olduğuna inandığımız bu gelişmeyi  08 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü’nde bizlere müjdeledikleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

 

THD Genel Merkez

08 Mart 2010

 

 

 

Resmi Gazete, 08 Mart 2010 - Sayı 27515

Hemşirelik Yönetmeliği. Tıklayınız…

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım